Idé|cad|prototyp

Det är kombinationen av teknik och kunskap som är det unika – tillsammans med Er söker jag ständiga förbättringar, tillför helhetssyn, skapar, utvecklar och kombinerar för att hitta optimala lösningar åt dig som kund, givetvis med fokus på en hållbar utveckling.

en gemensam Process som leder fram till bra resultat

www.monthlycup.com
www.monthlycup.com

Produktutveckling är processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt. Produktutveckling är metoder och tekniker för att kunna utveckla produkter på ett tillfredsställande sätt. Ett företag kan anskaffa sig nya produkter på två sätt. Det ena är genom förvärv, vilket innebär att man köper ett helt företag, ett patent eller en licens som tillåter företag att producera ett annat företags produkter. Det andra är genom att företaget själv skapar nya originalprodukter, förbättringar av produkter, produktmodifieringar och nya varumärken som företaget utvecklar själva.

kunskap och stöd

När Ni ska ta fram en ny produkt eller förbättra en befintlig går vi igenom ett flertal faser. Dessa är idégenerering, konceptutveckling och utvecklar en marknadsföringsstrategi, affärsanalys, produktutveckling samt prototyptillverkning, testmarknadsföring och slutligen att börja sälja produkten. Gemensamt tar vi oss igenom processen, från idé till färdig slutprodukt.

hållbar produktutveckling

All produktutveckling skall förbättra livet för minst en individ utan att försämra det för någon annan. Vi utvecklar innovativa prototyper och funktionsmodeller tillsammans med dig som kund med hjälp av den senaste tekniken. Att värna om miljön är givetvis ett måste och vi tänker mijösmart och hållbart redan från början.