Inventlab
produkt-utveckling

FYRA STEG TILL EN FANTASTISK PRODUKT

Idégenerering

Idégenerering är det första av flera steg i processen produktutveckling. Här ska man komma fram till hur man ska nå ett mål eller lösa ett problem. Det finns olika vägar att gå men den vanligaste är någon typ av brainstormingmetod. Interna idéer kommer från anställda och externa idéer är de som kommer utifrån de är tex de idéer som Inventlab kan  tillhandahålla. Externa idéer kommer ofta också från tex. distributörer, leverantörer och kunder. Ett bra tillvägagångssätt för företag är att analysera via kundenkäter, kundfrågor och lyssna på deras förslag och idéer för att sedan gå vidare i processen genom att genomföra en förstudie. Syftet med förstudien är att kartlägga befintliga produkter som löser ett specifikt problem. Sedan går vi över till hur vi tillsammans kan utveckla antingen en bättre produkt eller en helt ny produkt.

Konceptutveckling

Användbara idéer omvandlas till produktkoncept som sedan läggs upp detaljerat för kunderna. En produktidé är en idé om en produkt som ett företag ser som möjlig att kunna erbjuda marknaden. Ett produktkoncept är en mer ingående version av produktidén. En produktbild är vad konsumenter tycker och tänker om produkten eller idén om produkten. Produktbilden tas ofta fram på den tilltänkta produkten genom datoranimering/rendering i 3D.  Detta gör att vi kan få en tidig feedback från kunder och internt. I vissa fall genomför vi användarstudier för att få in viktig feedback på hur produkten skall utformas med hänsyn till slutanvändaren.

Prototyptillverkning

De mest användbara idéerna skall sedan omvandlas till prototyper. Denna transformation sker med hjälp av 3D-CAD vilket innebär att man ritar upp produkten i en datormiljö. Att ta fram nya produkter innebär ett antal val, både angående små detaljer och avgörande vägval när det gäller konstruktion, material och tillverkningsprocess. De olika valen formas till koncept som kan jämföras med varandra eller med en tidigare produkt. Simulering och verifiering används och sedan beställs standardkomponenter och unika detaljer skrivs ut i 3D-skrivare. Prototypen monteras och testas i sin miljö, vilket ger ovärderlig information innan modifiering sker inför en framtida produktionsstart. Vi har egna 3d-skrivare och erbjuder 3d-utskrifter med mycket kort leveranstid. Vi levererar färdigmonterade fysiska fuktionsmodeller och prototyper.

underlag för tillverkning

Redan från prototypstadiet jobbar vi i en tredimensionell datormiljö. När prototypen är fastställd tar vi fram ett tillverkningsunderlag i form av ritningar i 2D samt 3D som sedan används för att ta fram tillverkningskostnader och underlag för tillverking. Tillhörande standardkomponenter fastställs och komponenter skall köpas in. Detta innebär att du måste hitta rätt leverantörer som uppfyller dina krav. Vi hjälper dig att hitta rätt leverantörer och tar fram en så kallad bomlista (Bill of materials). Om det skall tas fram verktyg för plasttillverkning så kontaktas även verktygsmakaren för att kunna fastställa utformningen och kostnaden för att tillverka verktyget. I vissa fall är det inledningsvis billigare och enklare att producera med hjälp av 3D-skrivare då den initiala kostnaden är mycket lägre. Vi levererar kompletta och optimerade ritningsunderlag för serietillverkning enligt önskad ISO-standard.

Vi finns tillhands från idéstadiet och ända fram till produktlanseringen.

Projektplanering är A och O för en lyckad slutprodukt. Planeringen medför att hela utvecklingsprocessen tas i beaktning, vilket leder till att projektet håller sin tidplan och resultaten blir fantastiska. Vi projektleder enligt state/gate och lean innovation och utgår alltid efter en väl utvecklad kravspecifikation. Vi har ett brett nätverk av experter inom fem-beräkning, uppmätning, 3D-scanning, medicintekniska krav, app-utveckling, internet of things och elektronik-utveckling inom inbyggda system. Vi tar ett helhetsansvar. Testa oss gärna idag!