Inventlab
produktutveckling

Den lilla byrån med det stora engagemanget!

Idégenerering

Idégenerering är det första steget i produktutvecklingen.
Här ska man komma fram till hur man ska nå ett mål eller lösa ett problem. Det finns olika vägar att gå men den vanligaste är någon typ av brainstormingmetod. Tillsammans använder vi en metod för att hitta en effektiv lösning. Ett bra tillvägagångssätt är att analysera via kundenkäter, kundfrågor och lyssna på problem för att hitta unika lösningar. Vi kan även genomföra en förstudie och kartlägga befintliga produkter som löser ett specifikt problem. Sedan går vi över till hur vi tillsammans kan utveckla antingen en bättre produkt eller en helt ny och innovativ produkt.

Konceptutveckling

Användbara idéer omvandlas till produktkoncept som sedan läggs upp detaljerat för kunderna. En produktidé är en idé om en produkt som ett företag ser som möjlig att kunna erbjuda på marknaden. Ett produktkoncept är en mer ingående version av produktidén. Bilder kan tas fram för att förtydliga konceptet eller idén om produkten. Produktbilder tas ofta fram på den tilltänkta produkten genom datoranimering/rendering i 3D.  Detta gör att vi kan få en tidig feedback från kunder och internt. I vissa fall genomför vi användarstudier för att få in viktig feedback på hur produkten skall utformas med hänsyn till slutanvändaren.

Prototyptillverkning

De mest användbara idéerna skall sedan omvandlas till prototyper. Denna transformation sker med hjälp av 3D-CAD vilket innebär att man ritar upp produkten i en datormiljö. Att ta fram nya produkter innebär ett antal val, både angående små detaljer och avgörande vägval när det gäller konstruktion, material och tillverkningsprocess. De olika valen formas till koncept som kan jämföras med varandra eller med en tidigare produkt. Simulering och verifiering används och sedan, standardkomponenter väljs ut och unika detaljer skrivs ut i 3D-skrivare. Prototypen monteras och testas i sin miljö, vilket ger ovärderlig information innan modifiering sker inför en framtida produktionsstart. Jag  har egna 3d-skrivare och erbjuder 3d-utskrifter med mycket kort leveranstid. Inventlab levererar färdigmonterade fysiska funktionsmodeller och prototyper som Ni kan presentera för potentiella köpare och kunder.

underlag för tillverkning

Redan från prototypstadiet jobbar jag i en tredimensionell datormiljö. När prototypen är fastställd tar vi fram ett tillverkningsunderlag i form av ritningar i 2D samt 3D som sedan används för att ta fram tillverkningskostnader och underlag för tillverkning. Tillhörande standardkomponenter fastställs och komponenter skall köpas in. Detta innebär att du måste hitta rätt leverantörer som uppfyller dina krav. Jag hjälper dig att hitta rätt leverantörer och tar fram en så kallad bom-lista (Bill of materials). Om det skall tas fram verktyg för plasttillverkning så kontaktas även verktygsmakaren för att kunna fastställa utformningen och kostnaden för att tillverka verktyget. I vissa fall är det inledningsvis billigare och enklare att producera med hjälp av 3D-skrivare då den initiala kostnaden är mycket lägre. Inventlab levererar kompletta och optimerade ritningsunderlag för serietillverkning enligt önskad ISO-standard.

Inventlab finns tillhands från idéstadiet och ända fram till produktlanseringen.

Projektplanering är A och O för en lyckad slutprodukt. Planeringen medför att hela utvecklingsprocessen tas i beaktning, vilket leder till att projektet håller sin tidplan och resultaten blir bra. Jag projektleder agilt enligt state/gate och lean innovation och utgår alltid efter en väl utvecklad kravspecifikation. Inventlab jobbar med ett brett nätverk av experter inom fem-beräkning, uppmätning, 3D-scanning, medicintekniska krav, internet of things och elektronik-utveckling inom inbyggda system.

Ring eller mejla idag
070-5357067
viktor@inventlab.se