konstruktion & industridesign

-Konceptutveckling genom CAD-design

-Prototyptillverkning, 3D-printing

-Ritningar i 2D och 3D