Idé|cad|prototyp

Produktutveckling med fokus på en hållbar framtid

kunskap och stöd

När Ni ska ta fram en ny produkt eller förbättra en befintlig går vi igenom ett flertal faser. Dessa är idégenerering, konceptutveckling och utvecklar en marknadsföringsstrategi, affärsanalys, produktutveckling samt prototyptillverkning, testmarknadsföring och slutligen att börja sälja produkten. Gemensamt tar vi oss igenom processen, från idé till färdig slutprodukt.

hållbar produktutveckling

All produktutveckling skall förbättra livet för minst en individ utan att försämra det för någon annan. Vi utvecklar innovativa prototyper och funktionsmodeller tillsammans med dig som kund med hjälp av den senaste tekniken. Att värna om miljön är givetvis ett måste och vi tänker mijösmart och hållbart redan från början.