referenser

Produktutveckling menskopp
Produktutveckling elcykel, Konverteringskit
Produktutveckling en virtuell cykeltur i Google Street View

Tillsammans tar vi fram en projektplan. Planeringen medför att hela utvecklingsprocessen tas i beaktning, vilket leder till att projektet håller sin tidplan. Vi projektleder agilt men utgår alltid efter en välutvecklad kravspecifikation. Inventlab jobbar med ett brett nätverk av experter inom fem-beräkning, uppmätning, 3D-scanning och elektronik-utveckling inom inbyggda system.

Grunden i allt arbete vi genomför ligger i att modulera i 3D. Vi ritar efter era önskemål med en tanke på tillverkningsmetoden under hela arbetets gång. För plastdetaljer så som elektronikkapsling, fixturer och andra plastprodukter skall ett verktyg utvecklas som oftast består av två verktygsdelar. Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att slutprodukten skall bli så bra som möjligt utan att göra avkall på kostnad, funktion, kvalitet, design och inte minst miljön.

Välkommen att testa oss!