Konceptutveckling

Bakgrundsbelyst Visningsbock utvecklad åt Tylöprint i Halmstad
Bakgrundsbelyst Visningsbock utvecklad åt Tylöprint i Halmstad

Idéer omvandlas till produktkoncept där ingående detaljer presenteras i en tredimensionell digital miljö (animering/rendering). Ett produktkoncept är en mer ingående version av produktidén. Bilder kan tas fram för att förtydliga konceptet eller idén om produkten. Detta gör att vi får en bra överblick genom visuella bilder och en tidig feedback på utfört arbete. I vissa fall genomför vi även en användarstudie för att få in viktig information om hur produkten skall utformas med hänsyn till designspråk och slutanvändarens krav. Kunden/beställaren är i allra högsta grad involverad i att skapa en design som tilltalar målgruppen.