Konstruktionsritning för formgjutning/formsprutning i polymera material ( plast och gummi )

Plastdetaljer för elektronikkapsling
Plastdetaljer för elektronikkapsling

Formsprutning av plast och gummi är en vanlig metod för framställning av produktdetaljer och lämpar sig för tillverkning av stora antal likartade detaljer med stor måttnoggrannhet. Vid formsprutning smälts materialet i en cylinder på en formsprutmaskin. Smältan sprutas in i ett formsprutningsverktyg som håller en temperatur så att smältan svalnar där och stelnar. Materialet antar här formens geometri och yt-finish. Formen består vanligen av två formhalvor som kan öppnas och stängas liksom att de hålls samman av formsprutmaskinen med stor kraft under insprutningsskedet. Inventlab levererar kompletta konstruktionsritningar för en kostnadseffektiv tillverkning i polymera material och samarbetar med ledande leverantörer från den svenska plastindustrin.    

Konstruktionsritning för plåtutformning

Plåtutbredning (Sheet Metal). Vi bockar, stansar och gör hål produkten i en 3D-miljö för att säkerställa tillverkningen och levererar sedan ett tillverkningsunderlag i 2D samt 3D. Kantpressning eller bockning av plåt betyder att man viker plåten med hjälp av en maskin utrustad med verktyg i olika radier och längder. Här är det viktigt att förstå tillverkningsprocessen för att få bästa resultat. Kunskapen om kantpressning kommer med erfarenheten, då det handlar om att skapa en funktionell, kostnadseffektiv och tilltalande design.

Mekanisk konstruktionsritning

Produkter som innehåller flera komponenter, monteras och testas i en digital 3D-miljö för att säkerställa ingående funktioner. Det är viktigt att kunna tillverka delarna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vi tar fram både 3D-modeller och detaljritningar med tydlig måttsättning och angivelser av noggrannhet.