additiv tillverkning/3D-skrivare

Vi använder oss alltid av den teknik som är bäst lämpad för det aktuella projektet för att ta fram en prototyp. Idag är det vanligt att skapa fysiska prototyper/modeller från digitala koncept genom att använda additiv tillverkning/3D-printing. Det finns många olika tekniker inom området. Till de vanligare teknikerna hör:

FFF - En tråd av termoplast (tex PLA, ABS eller PET) extraheras genom ett munstycke som ”spritsar” lager på lager för att bygga upp önskad modell/prototyp. När modellen/prototypen är klar tas överflödigt stödmaterial bort.

SLA - Dessa skrivare använder en flytande ljushärdad polymer som byggmaterial.
Efter att objektet byggts färdigt tvättas överflödig vätska och stödstrukturer tas bort.

SLS - kan hantera en mängd olika material, även metaller. Just möjligheten att använda metaller öppnar upp för nya möjligheter. Dessa skrivare arbetar med ett pulver som läggs ut i tunna lager och sedan belyses med laser. Kräver lite efterbearbetning då stödmaterialet består av pulver.

Prototypen monteras och testas i sin miljö, vilket ger ovärderlig information åt er som kund.