Ritningar/konstruktionsunderlag

När prototypen är fastställd och utvärderad tar vi fram ett tillverkningsunderlag i form av ritningar i 2D samt 3D som sedan används för att ta fram tillverkningskostnader och underlag för tillverkning. Tillhörande standardkomponenter fastställs. Vi hjälper er att hitta leverantörer som uppfyller era krav och önskemål. Vi tar fram en bom-list (Bill of materials). Om det skall tas fram verktyg för plasttillverkning så kontaktas även verktygsmakaren för att kunna fastställa utformningen och kostnaden för att tillverka verktyget. I vissa fall är det inledningsvis billigare och enklare att producera med hjälp av additiv tillverkning/3D-skrivare då den initiala kostnaden är lägre. Inventlab levererar ritningsunderlag enligt önskad standard.

Ett möte, mail eller ett telefonsamtal ger snabbt resultat. Tillsammans tar vi fram ritningar, 3D-renderingar och prototyper för att säkerställa era produkter.